Ludo De Brabander

Ludo De Brabander is woordvoerder van Vrede vzw. Hij schrijft voor verschillende publicaties over vredeskwesties, militarisering en bewapening en het Midden-Oosten, een regio waar hij geregeld rondreist. Van hem verschijnt in juni het boek 'Oorlog zonder grenzen' (EPO).

Activiteiten