Haike Maelfeyt

EDUCATIEF MEDEWERKER


De kwetsbaarheid van de mens vind ik minstens even boeiend als zijn drijfveren en passie. Ik timmer daarom graag mee aan een samenleving waar we ruimte maken voor die kwetsbaarheid. Ik wil ontmoeting en dialoog stimuleren tussen mensen onderling, want van daaruit groeien we naar wederzijds begrip en verbinding.