Philippe Lepers

Philippe Lepers is lector aan de VIVES hogeschool, waar hij werkt in de lerarenopleiding en ook religie, zingeving, levensbeschouwing en ethiek doceert aan de studenten Technology. Hij studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie in Leuven en Nijmegen, publiceerde een aantal boeken, waaronder één over Jean Baudrillard en twee over Nietzsche. Hij geeft al heel wat jaren cursussen voor Avansa en de voorgangers daarvan.

Activiteiten