Patrick Loobuyck

Patrick Loobuyck is hoogleraar Levensbeschouwing aan de Universiteit Antwerpen, gastprofessor politieke filosofie Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent.