Over Avansa

Avansa, dat is de goesting om te werken aan verandering in de regio Oostende-Westhoek. Mensen samenbrengen en sterker maken, met de focus op maatschappelijk relevante thema’s. Nieuwe, kritische stemmen en verbeelding alle kansen geven.
Samen timmeren aan een betere samenleving, met iedereen mee aan boord én aan het roer!

Hoe doen we dat? Door vorming en educatie. Ons zal je niet op de barricades zien met scherpe campagnes en pittige slogans. Wij werken aan verandering door mensen te informeren, inspirerende voorbeelden aan te reiken en kritisch te laten denken. We laten hen de grenzen van hun eigen leefwereld overstijgen en bieden kansen om de anderen te leren kennen. Mensen met wie men anders misschien nooit een woord zou wisselen.

Ja, dat zijn ronkende woorden die we graag in de praktijk omzetten. Daarom organiseren we over heel de regio leer- en ontmoetingskansen, met vijf zeer duidelijke klemtonen:

 • Diversiteit

  We bouwen aan een samenleving waar mensen (super)diversiteit niet als een bedreiging zien, maar als een kans op een rijkere samenleving. Hierbij focussen we vooral op Oostende - de enige superdiverse stad in onze regio – en Ieper, waar recent ook een zichtbare instroom aan nieuwkomers is.
 • Warme samenleving

  Wat maakt of kraakt ons geluk. Hoe kunnen we werken aan een fijn en gelukkig leven? We reiken de mensen graag handvatten aan.
 • Armoede

  We werken mee aan een wereld waar armoede nog een nare herinnering is. Hierbij concentreren we ons op Oostende en Wervik, de twee gemeenten in onze regio waar de armoede het meest hardnekkig aanwezig is.
 • Duurzaamheid

  Door te sensibiliseren en alternatieven aan te reiken, bouwen we aan een meer duurzame samenleving, waar mensen met een grotere zorg omgaan met de natuurlijke hulpbronnen.
 • Digitale kloof

  We werken aan een samenleving waar iedereen vlot met multimedia kan omgaan. Zo vermijden we dat mensen op de pechstrook van de samenleving komen.

In onze regio zijn er weinig andere spelers met een bovenlokaal vormingsaanbod, daarom bieden we een breed aanbod aan cursussen, workshops, lezingen en uitstappen aan.

We zetten verder in op verbinding tussen mensen met een verschillende achtergrond. We geloven dat mensen enkel hun vooroordelen ten opzichte van elkaar kunnen overstijgen als ze elkaar beter leren kennen.

De afgelopen jaren bouwden we heel wat ervaring opgebouwd rond het werken met kansengroepen en maatschappelijke thema’s. Die kennis kan ook voor andere organisaties, diensten en beleidsmakers interessant zijn. Daarom willen we onze knowhow beter ter beschikking stellen aan anderen.
Op ons eentje kunnen we een aantal zaken in beweging brengen, maar de slagkracht om zaken te veranderen wordt een stuk groter als samenwerken.

 • IMG 20190406 153947
 • 9 geboorte en gewoonten 4
 • 3 koks kookvuur