Mario Dujardin

In de nevelen van het verleden huist het hoe & waarom van het heden. Mensen dát laten ontdekken, via verhalen uit de praktijk en van achter de schermen, is mijn passie.


Gebeten als ik ben door geschiedenis zoek ik het verleden op in de archieven en in het landschap. Voor de heemkring Zonnebeke en de Gidsenkring Ieper-Poperinge schrijf ik artikels. Mijn aandacht gaat daarbij vooral uit naar de geschiedenis van de zuidelijke Westhoek in het algemeen en van de gemeente Zonnebeke in het bijzonder. Niet alleen de Eerste Wereldoorlog maar vooral de periode 1500-1900, met als uitschieter de Beeldenstorm (1566), haar nasleep en de grote ontvolking en herbevolking van de streek die daarop volgde, geniet mijn voorkeur. Momenteel verdiep ik me in de historische realiteit achter de heksen van Beselare.


Op vraag gaf ik al lezingen rond de Beeldenstorm, de vondst van skeletten van militairen uit de Eerste Wereldoorlog, ... Een nieuwe lezing rond de heksen van Beselare wordt gepland.


Gidsen (te voet, per fiets, met de autocar) doe ik voornamelijk te Ieper (vnl. Eerste Wereldoorlog maar ook de middeleeuwen), Wervik (Tabaksmuseum, de grensarbeid) en Zonnebeke (dorpsgeschiedenis Zandvoorde, Geluveld en heksen Beselare). Beroepshalve ben ik dan weer betrokken bij opgravingen rond vondsten van skeletten van militairen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en bij de overdracht van hun stoffelijke resten en bijvondsten aan de FOD Defensie.