Evie Lootens

Evie Lootens is coördinator van Moeders voor Vrede. Moeders voor Vrede/Mothers for Peace Belgium zet zich in voor vrouwenrechten en probeert toekomstperspectieven te geven aan vrouwen die slachtoffer zijn van conflicten en geweld.

Werking:

In België spitsen ze zich toe op bewustmaking. Zo houden ze bijvoorbeeld lezingen, tentoonstellingen en congressen.

Moeders voor Vrede heeft in Afghanistan medische, educationele en economische projecten opgezet. Ze proberen zo weinig mogelijk te geven, maar zoveel mogelijk te stimuleren. Met zo weinig mogelijk middelen proberen ze zoveel mogelijk mensen te bereiken. Zo hebben ze bijvoorbeeld enkel Afghanen in dienst, die ze volgens Afghaanse normen betalen. Zo krijgen competente Afghanen de middelen en de kans om het leven van hun landgenoten te verbeteren. En deze verantwoordelijkheid voeren ze perfect uit.

Doelgroep in Afghanistan zijn vrouwen, kinderen en jongeren.

In België is de doelstelling iedereen bewust te maken van de vreselijke situatie waar vrouwen in Afghanistan in verkeren.

Activiteiten