Ben Wuyts

Ben Wuyts verzorgde talrijke publicaties en lezingen over de beeldvorming van personen met een handicap, vroeger en nu, met uitbreiding naar de sociale geschiedenis van de Lage Landen. Sinds 2015 legt hij zich vooral toe op de studie van de machtsinvloeden van godsdiensten, levensbeschouwingen en ideologieën op de mensen in de westerse samenleving.

Zijn bekendste boeken zijn ‘Anders maar niet minder. Leven met een handicap’ (1996), ‘Over narren, kreupelen, doven en blinden. Leven met een handicap van de oudheid tot nu’ (2005) en ‘In wiens woorden kunnen we wonen ? Religie en ideologie in historisch perspectief’ (2020).

Activiteiten