September 2023 - …

Dag van de mensenrechten

Showing gesture by two fingers group feminist women have protest their rights outdoors

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Dat is de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals ze op 10 december 1948 door de Verenigde Naties werd aangenomen. Op 10 december 2023 is dat precies 75 jaar geleden.

Toch schuurt de werkelijkheid nog steeds met de verklaring. Denk maar aan gevangenen, mensen op de vlucht, ouderen of de LBQTQIA+ gemeenschap.

Duik dieper in het thema door film, een schrijfactie, inleefspel, lezing of gesprekken.