Virginie Casier

Virginie Casier is Master in de pedagogische wetenschappen (KULeuven, 2003) en Experiëntieel kinder- en jongerenpsychotherapeut (FMS, 2018). Ze volgde tevens de Specifieke lerarenopleiding (KULeuven 2003).

In hoofdberoep is ze werkzaam als docent aan hogeschool Vives (sinds 2005), waar ze binnen de opleiding Bachelor in de Toegepaste Psychologie vakken verzorgt en stages begeleidt binnen de afstudeerrichting School- en pedagogische psychologie. In 2014 startte ze in bijberoep haar eigen privépraktijk NEST10 op. NEST10 groeide doorheen de afgelopen jaren uit tot een expertisepraktijk m.b.t. hoogbegaafdheid. In NEST10 biedt Virginie psychopedagogische begeleiding en psychotherapie aan kinderen, jongeren en hun context. Tevens biedt ze vormingen aan ouders, scholen, ondersteuners, hulpverleners m.b.t. dit thema. Ze schreef ook een artikel over therapie aan hoogbegaafde kinderen en jongeren voor het Tijdschrift Persoonsgerichte en Experiëntiële Psychotherapie (2019). Virginie is mama van twee zonen en het thema hoogbegaafdheid leeft ook in haar gezin.