Luc Lampaert

Luc is mede-initiator en begeleider van collectieve woonzorgprojecten in Brussel, o.a. het project Samenhuizen en het solidair woonproject Casa Viva. Hij houdt de vinger aan de pols in Brussel aangaande collectieve projecten en weet als geen ander waar de beperkingen en opportuniteiten liggen. Je kan bij hem terecht voor informatie en inspiratie, en op eenvoudige vraag komt hij het thema voor jouw organisatie of doelpubliek toelichten.


Luc is landschapsarchitect van opleiding en werkt sinds 2012 als expert alternatieve woonvormen voor het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg in Brussel.

Hij is medeauteur van publicaties van het Kenniscentrum. O.a. Wonen zonder zorg(en), Cahier Samenhuizen, Cahier Casa Viva en twee cahiers over 10 jaar woozorgprojecten in Brussel.