Lieven Stubbe

Natuurgids Lieven Stubbe specialiseerde zich als streekgids voor Ieper en de zuidelijke Westhoek. Van 1984 tot 1987 werkte hij als eindredacteur van het tijdschrift van de grootste Vlaamse natuurvereniging Natuurreservaten, intussen omgevormd tot Natuurpunt. In oktober 1987 kwam Lieven in dienst van de stad Ieper als milieueducatief medewerker, en was er vanaf 1997 tot eind 2020 diensthoofd milieueducatie en landschap.

Onder zijn impuls of medewerking werden in het Ieperse nieuwe groengebieden en sites ingericht of opgewaardeerd: de Verdronken Weide, de Triangel, het Hoornwerkpark, de Vestingroute, het Fietsnetwerk en het Wandelnetwerk Ieperboog, de Kazematten, de ontwikkeling van de provinciedomeinen De Palingbeek en de Gasthuisbossen, de oorlogssites en instappunten binnen het oorlogslandschap De Ieperboog, de uitbreiding van het vestinglandschap. De inzet voor landschap en natuur combineert Lieven met een brede interesse voor kunst en cultuur, geschiedenis en heemkunde.

Lieven Stubbe engageert zich als vrijwilliger voor de erkende regionale natuurvereniging Natuurpunt De Bron vzw, waarvan hij stichtend lid is (1989), en sinds 2000 ook hoofdredacteur van het ledentijdschrift (‘De Bron’, actuele oplage 3.900 exemplaren).