Johan Mertens

Johan Mertens is emeritus professor biologie en doceert gedragsecologie aan de Universiteit Gent, niet alleen aan biologen, maar ook aan psychologen. Dat doet hij vandaag nog steeds op aanvraag. Zijn boeken Van zaadcel tot liefde en Vrijen, vluchten of vechten zijn syntheses over wat we weten over wat biologisch bekend is over de erotiek, seksualiteit en liefde. De inzichten die hij daarin verwoordt helpen ons om onszelf beter te begrijpen.

Activiteiten