De boer, de slak en het bos

© Creative Commons

Dorpen bij buren

Start ma 20 september '21
8:00 - 17:30

1 sessie

Prijs

Standaardprijs: € 10
Alle tarieven

Waar Bakkerijmuseum
Albert I-Laan 2
8630 Veurne

Meer info over de locatie(s)

Begeleiding

In de Frans-Vlaamse regio verdwijnen steeds meer publieke en commerciële diensten en voorzieningen voor de inwoner. Wonen in dit landelijk gebied wordt hierdoor niet alleen moeilijker maar ook de sociale cohesie van de dorpen in de grensregio dreigt verloren te gaan. Hier en daar echter zie je inwoners zelf het heft in handen nemen en initiatieven opzetten die niet enkel gericht zijn op dienstverlening maar er ook voor zorgen dat mensen elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. In de loop van 2021 trekken we er twee keer op uit, samen met onze Franse buren. Afwisselend vertoeven we op Franse bodem en in de Westhoek en ontdekken zo enkele burgerinitiatieven waarbij mensen zich engageren in de eigen streekontwikkeling.

Tijdens vorige ontdekkingsdagen, bezochten we Initiatives Rurales in Hondschoote en het Dorpspunt in Beveren a/d IJzer, twee lokale initiatieven, van en voor mensen ter plaatse, ter bevordering van de dienstverlening en verbondenheid in landelijke dorpen in de Franse en Vlaamse Westhoek. Op dag twee ontdekten we aan de hand van beelden van vroeger en nu hoe onze leefomgeving doorheen de tijd verandert. In Wormhout en op de Rodeberg leerden we kijken naar het landschap en droegen we ons steentje bij aan de beeldbanken van het Centre Iconographique en Westhoek Verbeeldt.

Op dag drie bekeken we of en hoe de publieke ruimte invloed heeft op een dorpsgemeenschap en op welke manier inwoners kunnen betrokken worden bij de (her)inrichting van de publieke ruimte, in het stadje Bollezeele in de Franse Westhoek, bij de transformatie van het dorpscentrum van Lo-Reninge, en bij de parkbegraafplaats van Vleteren.


Tijdens deze vijfde ontdekkingsdag gooien we het weer over een andere boeg en we zoeken de verwevenheid van landbouw, natuur en bos op. Hierbij focussen we op de relatie tussen mens en natuur en de prioritaire rol die voedsel hierin speelt.

De dag gaat van start in het Franse dorpje Pitgam, waar we het Biotuinbouwbedrijf AMAP (Associations Pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) bezoeken. Het is een associatie van verenigingen, die zorgen voor een lokaal partnership tussen consumenten en lokale boerderijen. Daaruit volgt een duurzame landbouw, met respect voor de natuur en waarbij nabijheid centraal staat. Het AMAP concept bestaat reeds 10 jaar maar blijft heel interessant. Zeker in de hedendaagse context van corona, zien we dat lokaal consumeren en lokale handel en diensten een deel van de oplossing zijn voor de pandemie. We bezoeken ook de escargots-kwekerij van Gregory Laude in het nabijgelegen Looberghe. Deze kwekerij maakt deel uit van 'Le Savoir Vert', een initiatief dat via bezoeken aan duurzame landbouwbedrijven kinderen laat kennis maken met de agrarische sector.


Na de middag trekken we naar Houthulst, waar we in het voedselbos 'De Woudezel' van Diderik Clarebout permacultuur ontdekken: een voedselbos dat zichzelf in stand houdt, rekening houdend met het ecosysteem van de streek. Op deze manier kan er op een ecologisch, duurzame en economisch stabiele manier aan voedselvoorziening worden gedaan. Rondom zijn erf heeft Diderik Clarebout een ‘voedselbos’ aangelegd, als antwoord op zijn zoektocht om dichter bij de natuur te staan en zelfvoorzienend te leven.


Vertrek om 8u met de bus, aan de carpoolparking bij het Bakkerijmuseum in Veurne. Vervoer, middagmaal en koffie met koekjes inbegrepen in de prijs.

Bekijk hier alle Corona-maatregelen en wat we ook van jou verwachten: https://avansa-ow.be/coronamaatregelen.


Deze vormingsreeks komt tot stand in het kader van het Interregproject Partons 2.0 - participatieve ontwikkeling van de streek - en wordt uitgevoerd samen met de EGTS - Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.


_____________________________________________________________________________


Journées de découverte ‘Villages des voisins’


La région rurale franco-flamande est touchée par une diminution des services de proximité, publics et commerciaux. Par conséquent, vivre dans ce territoire rural devient de plus en plus difficile pour les habitants et la raréfaction des services de proximité menace également la cohésion sociale des villages de cette région frontalière. Mais les habitants de certains villages osent prendre les choses en main en lançant des initiatives qui vont au-delà d’une nouvelle offre de services, et en créant ainsi des moments pour se rencontrer. En 2021, les voisins français et flamands font route ensemble deux fois. Nous visiterons tour à tour le territoire français et le Westhoek belge et découvrirons les initiatives des citoyens qui s’engagent dans le développement de leur propre cadre de vie.

Au cours de la première journée de découverte, nous avons visité Initiatives Rurales à Hondschoote et le Dorpspunt à Beveren a/d IJzer, deux initiatives locales organisées par et pour les habitants, pour la promotion de la prestation de service et pour l’interconnexion dans les villages ruraux du Westhoek français et flamand. Au cours de la 2ème journée, nous avons découvert, à l’aide d’images anciennes et actuelles, comment le cadre de vie a évolué au fil du temps. À Wormhout et au Rodeberg nous avons appris à observer le paysage et nous avons contribué à la banque d’images du Centre iconographique et de Westhoek Verbeeldt. Lors de la troisième journée de découverte, nous avons examiné comment le grand public peut influencer une communauté villageoise et de quelle façon les habitants peuvent être impliqués dans le nouvel aménagement de l’espace public, dans le village de Bollezeele et auprès de la transformation du centre de Lo-Reninge et du cimetière de Vleteren qui prend la forme d’un jardin public.

L’agriculteur, l’escargot et la forêt. Une sortie transfrontalière sous le signe de l’alimentation.


Lors de la 5ème journée de découverte, nous partirons à la recherche d’une connexion existante entre l’agriculture, la nature et la forêt. En particulier, nous nous concentrerons sur la relation qui existe entre l’homme et la nature et sur le rôle important de l’alimentation dans cette relation.

Nous commencerons la journée dans le village de Pitgam. Nous visiterons l’AMAP, l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne qui fête ses 10 d’existence. Cette association maintient une agriculture paysanne et biologique. Elle crée un lien direct entre les paysans et les consommateurs qui s’engagent à leur acheter les produits de la ferme à un prix équitable. En cette période de crise sanitaire, c’est une bonne solution pour le soutien au commerce local et pour continuer à bien s’alimenter. Ensuite, nous visiterons la ferme des escargots de Gregory Laude à Looberghe. Cette ferme adhère à l’association ‘Le Savoir Vert’, une initiative qui fait connaître le monde agricole aux enfants en organisant des visites dans les fermes.

L’après-midi, nous visiterons la forêt comestible “De Woudezel” à Houthulst en Flandre de Monsieur Diderik Clarebout. Ce propriétaire a installé autour de son habitation une forêt jardin pour répondre à son besoin d’autonomie. Il nous expliquera en détail la permaculture qui permet de maintenir l’écosystème de la région. Avec cette culture, il est possible de créer une alimentation de manière écologique, durable et économique.

Des interprètes assurent la traduction simultanée (NL-FR et FR-NL) pendant toute la journée.

Ce cycle de formation est réalisé dans le cadre du projet Interreg V Partons 2.0 – le développement participatif du territoire en collaboration avec le Groupement Européen de Coopération Territoriale West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.

_______

Lundi 20 septembre 2021 de 9h00 à 17h30

Prix : 10,00 € transport en autocar, déjeuner, café et gâteau et traduction NL/FR et FR/NL inclus dans le prix.

Si vous souhaitez un déjeuner végétarien, merci de le signaler lors de l’inscription.

Praktisch

Vertrek om 8u met de bus, aan de carpoolparking bij het Bakkerijmuseum in Veurne. Vervoer, middagmaal en koffie met koekjes inbegrepen in de prijs. Bekijk hier alle Corona-maatregelen en wat we ook van jou verwachten: https://avansa-ow.be/coronamaatregelen.Deze vormingsreeks komt tot stand in het kader van het Interregproject Partons 2.0 - participatieve ontwikkeling van de streek - en wordt uitgevoerd samen met de EGTS - Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Sessies

  • ma 20 september '21
    8:00 - 17:30
    Bakkerijmuseum - Carpoolparking Bakkerijmuseum

Locatie(s)

Prijs

  • Standaardprijs
    € 10

Begeleiding

Mr/Mevr Begeleider van de organisatie

Meer over Mr/Mevr Begeleider van de organisatie

In samenwerking met

Meer zoals dit

Deze activiteit maakt deel uit van het project Dorpen bij buren